Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2018-04-14 ]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm. ) zwołuję LVsesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 20 kwietnia2018 r. godz. 10.00. Miejsce obrad: Urząd Miejski Gminy Opatówek, sala nr 15.
Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.
II. Uchwalenie porządku obrad.
1. Przyjęcie protokołuNr LII i Nr LIII.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie gminy Opatówek.
6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2018-2026.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodu głosowania na obszarze Gminy Opatówek, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek.
11. Projekt uchwały w sprawie określania zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dla kadry kierowniczej i nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek.
III. Interpelacje i zapytania radnych.
IV. Wolne wnioski i informacje.
V. Zakończenie obrad.

/Przewodniczący Rady
mgr inż. Paweł Bąkowski/

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek