Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - konserwator oczyszczalni ścieków

[ 2018-04-18 ]

Urząd Miejski Gminy Opatówek zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy, pracownika na stanowisko konserwatora oczyszczalni ścieków.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
- posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku konserwatora sieci
  wodociągowo-kanalizacyjnej włącznie z uprawnieniami elektrycznymi
- wykształcenie minimum zawodowe
- aktualne świadectwo kwalifikacyjne D, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji
  i sieci na stanowisku: dozoru
- aktualne świadectwo kwalifikacyjne E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  na stanowisku: eksploatacji
- doświadczenie w obsłudze oczyszczalni ścieków
- umiejętność wykonywania napraw urządzeń elektrycznych w oczyszczalni ścieków
- prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osobowy Kandydata do pracy
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopie zaświadczeń potwierdzających ukończone kursy, szkolenia
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na w/w stanowisku

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Gminy Opatówek, Pl. Wolności 14, 62-860 Opatówek, w terminie do dnia 30.04.2018 do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do urzędu).

Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się prawo nieskorzystania z żadnej z ofert.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 [ 22 ] 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek