Aktualności

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej Gminy Opatówek

[ 2019-12-23 ]
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) zwołuję XXII sesję Rady Miejskiej Gminy Opatówek na dzień 30 grudnia 2019 r. godz. 9:00. Miejsce obrad: Urząd Miejski Gminy Opatówek, sala nr 15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2019-2027.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatówek na 2019rok.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2020 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji I Rozwiązywania Problemów Społecznych.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji na 2020 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 205/12 Rady Gminy Opatówek z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Opatówek.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym części działki nr 196/12 położonej w Szałem przy ul. Kaliskiej 80.
12. Projekt uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego.
13. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Gminy Opatówek do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku.
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2020-2027 i uchylenie poprzedniej uchwały.
15. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady
/-/ mgr inż. Paweł Bąkowski

 

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek