Aktualności

Zwolenie z opłat czynszu

[ 2020-03-31 ]
Informujemy, iż Zarządzeniem Nr 24 /2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2020 roku wprowadza się możliwość odstąpienia od pobierania czynszu za wynajem gminnego lokalu użytkowego w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii.ZARZĄDZENIE NR 24/2020
BURMISTRZA GMINY OPATÓWEK
z dnia 24 marca 2020 roku

w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 w Gminie Opatówek


Na podstawie art. 21b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ze zm.) oraz 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w zw. z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. Na potrzeby zapewnienia ochrony lokalnej społeczności w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej, związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 określam szczególne formy udzielania pomocy dla lokalnej społeczności w Gminie Opatówek:
1. Na wniosek najemcy gminnego lokalu użytkowego, który z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wstrzymał lub znacząco ograniczył prowadzenie w wynajętym lokalu użytkowym działalności gospodarczej o charakterze usługowym, gastronomicznym lub handlowym, wprowadza się możliwość odstąpienia od pobierania czynszu za wynajęty lokal w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii.
2. Warunkiem odstąpienia od pobierania czynszu będzie udokumentowanie wstrzymania lub znaczącego ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu z przyczyn, o których mowa w ust. 1.
3. Zwolnienie z czynszu nie obejmuje ustalonych w umowie najmu, innych niż czynsz, opłat związanych z eksploatacją nieruchomości.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opatówek i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.

Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Wardęcki

Kalendarz wydarzeń

czerwiec - 2024
Po Wt Śr Cz Pt SoNd
          1 2
3 4 5 6 7 [ 8 ] 9
10 11 12 13 14 15 16
17 [ 18 ] 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Komunikaty ostrzegawcze
Komunikaty w sprawie pomocy dla Ukrainie
Komunikaty Covid-19
Komunikaty Covid-19
Załatw sprawę w Urzędzie
Powiadomienie SMS
Odpady komunalne
Eco Harmonogram
Eco Harmonogram - Wyszukiwarka odpadów
Lokalny Program Rewitalizacji
Program 500+
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku
Gminna Biblioteka w Opatówku
Muzeum Histori Przemysłu w Opatówku
GOK Opatówek